Tài Khoản : Sanguine + Kitsune + Tộc Máy V4 Full Gear Hoặc Skill | 70% Có Trái Ác Quỷ Đỏ Trong Rương

350.000 ₫
Game
Blox Fruit
Level
2550+
Tộc
Máy
Cấp Độ Tộc
Full Gear Hoặc Full Kỹ Năng
Trái Ác Quỷ Hiện Tại
Kitsune
Melee
Sanguine
Kiếm Sở Hữu
70% Song Kiếm Oden | 30% Tam Kiếm Zoro | 0.5% Yoru | 0.1% Yoru V2
Súng
80% Soul Guitar
Haki
70% Haki V1 , 20% Haki V2 , 10% Full Haki
Trái Ác Quỷ Rương
89% Có Trái Ác Quỷ Đỏ, 70% Sở Hữu Trái Ác Quỷ Tím.
Bảo Hành
24H Kể Từ Lúc Mua Hàng + Phải Có Video Trước Khi Mua Đến Khi Vào Tài Khoản
Support Icon Hỗ trợ ngay