Tài Khoản : Blox Fruit 30M Truy Nã Hải Tặc + 80% CDK 80% Soul Guitar +80% Trái Ác Quỷ Đỏ

300.000 ₫
Game
Blox Fruits
Loại Tài Khoản
30 Triệu Truy Nã Hải Tặc
Cấp độ
2400+
Kiếm sở hữu
80% CDK
Súng
80% Soul Guitar
Ngoài ra còn có
80% Trái Ác Quỷ Đỏ, tỉ lệ nhiều beli và frag kèm theo 90% có mảnh gương và mũ
Support Icon Hỗ trợ ngay