dashboard Tài Khoản : 100% Leopard+ 99% Godhuman + 80% Cursed Dual Katana + 80% beli cao + mảnh gương + mũ

attach_money GIÁ GỐC:285800 VND attach_money GIẢM CÒN: 200.000 VND

Chi Tiết Tài Khoản verified

Level: Max

Beli: 80% Siêu Nhiều Beli Và Frag

Phụ kiện xịn: 80% Có mảnh gương và mũ admin.

Melee: 90% GodHuman

Kiếm: 80% Có Song Kiếm, 50% Lưỡi Hái

Súng: 50% Có Guitar.

Tộc: 20% Tộc V3, 1% Tộc V4

Trái Ác Quỷ: 100% Sử dụng leopard hoặc có leopard trong rương.

Trái Ác Quỷ Kho: 99% Có Trái Ác Quỷ Đỏ Trong Rương

Bảo hành khi có video quay quá trình mua và đăng nhập!

Thời Gian Giao Nick Nếu Đặt Trước: 1 Tuần - 3 Tuần

© 2023 Robuxvn.Net