dashboard Tài Khoản : MAX LEVEL | God Human + Soul Guitar + DF Full Awaken Có Tỉ lệ Trúng : Leopard + Dough

attach_money GIÁ GỐC:85800 VND attach_money GIẢM CÒN: 60.000 VND

Chi Tiết Tài Khoản verified

Cấp Độ : Max Level

Melee: Full Melee V2 + God Human

Kiếm: 20%Cursed Dual Katana

Súng: 70% Sở Hữu Soul Guitar

Thức Tỉnh Devil Fruit: 100% Thức Tỉnh 1 Trái Bất Kỳ Hoặc Đang Dùng 1 Devil Fruit 1M+ Beli

Tỉ Lệ Random Đồ Hiếm:

80% Sở Hữu 1 Trong Các Vật Phẩm Sau Đây

Leopard / Mochi / Blizzard / Dragon/ Cursed Dual Katana / Áo Choáng Râu Đen!

Bảo hành khi:

Không vào được tài khoản.

Tài khoản bị verify mail.

Chỉ Bảo Hành Khi Có Video Quay Mua Và Đăng Nhập!

1-3 Ngày Giao Nick

© 2023 Robuxvn.Net